Zaniedbania Medyczne

Firma Keith Walsh Prawnicy posiada ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw oraz występowaniu w Sądzie. Nasi irlandzcy prawnicy razem z polskim doradcą prawnym- Agatą odpowiedzą na wszystkie dręczące Cię pytania. Zawsze walczymy o najwyższe odszkodowania dla naszych Klientów.

Mówimy po polsku i nie stosujemy prawniczego żargonu.

W czasie prowadzenia sprawy na bieżąco informujemy Klientów ( telefon, e-mail) o tym, co dzieje się w jego sprawie oraz jakie będą podejmowane dalsze kroki.

Zadzwoń do Agaty aby omówić swoją sprawę  Serdecznie zapraszamy!

              Zadzwoń Agata: 086 775 78 70 lub 01 455 47 23,
                               e-mail: agata@kwsols.ie 

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stasunku do zasądzonyc albo wynegocjonowanych warunków.

Zaniedbania Medyczne/ Błąd w sztuce lekarskiej- Medical Negligence*.

Jeżeli uważasz, że poniosłeś uszczerbek na zdrowiu lub inne straty z powodu błędu lekarza/ specjalisty lub placówki medycznej, która prowadziła Twoje leczenie, pamiętaj że możesz mieć prawo do odszkodowania.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do Keith Walsh Prawnicy. My uzyskamy Twoja pełną dokumentację medyczną , którą wyślemy do biegłego lekarza w Wielkiej Brytanii w celu ustalenia, czy wystąpiło zaniedbanie ze strony lekarza/placówki medycznej. Na tej podstawie można będzie stwierdzi, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko lekarzowi/placówce medycznej.

Bez tego raportu ciężko będzie udowodnić przed sądem, czy nastąpiło zaniedbanie medyczne.

Zazwyczaj koszt takiej analizy i opinii biegłego wynosi około £ 2000.00  (funtów).

Zadzwoń do nas i umów się na rozmowę z prawnikiem. Serdecznie zapraszamy!

         Zadzwoń Agata: 086 775 78 70 lub 01 455 47 23,
                             e-mail: agata@kwsols.ie 

*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stasunku do zasądzonyc albo wynegocjonowanych warunków.